Младежите от проект За всеки спасил дърво FOREST се готвят за първата си изложба на хербариуми

Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007

След известно прекъсване заради пандемичната обстановка, проект „За всеки спасил дърво” (FOREST) отново възобнови своите дейности и като един есенен минзухар бодро разцъфна в края на септември с усмивките на сръбските и българските младежи… Есенен минзухар (Colchicum autumnale)…ливадна метличина (Centaurea jacea)… изтравниче (Asplenium trichomanes), кладенчов мъх (Marchantia polymorpba)…това е само част от есенния аспект на цветните тревисти растения, папрати и мъхове, които младежите от Ботевград и Ниш имаха за задача да съберат от своите родни планини и да подготвят от тях хербариумни материали. В периода 25-27.2020 г. сръбските младежи посетиха планинските райони край прочутия с лековитата си вода град Нишка баня, докато българските им връстници изброждаха изпълнените с духовна енергия пътеки около Етрополския манастир „Св. Троица” и пленителния като картина на Хуан Миро парк „Небесните пасбища” край с. Осиковица. Младежите успяха да наблюдават растителността в различни местообитания – влажни и сенокосни ливади, дъбови и букови гори. Под ръководството на екипи от български и сръбски учени, те събираха растения, изучаваха техните наименования, особености и свойства, изсушаваха ги и ги аранжираха, за да ги превърнат в радващи окото и ума хербариуми.

По време на изпълнението на дейностите групите от сръбски и български младежи общуваха пълноценно посредством осигурена on-line връзка и успяха да предадат едни на други своите знания и впечатленията от своята среща с природата. С нетърпение очакваме кулминацията на дейността- изложбите от нашите уникални хербариуми, на които гостите от България и Сърбия ще могат да видят 150 вида цветя, папрати и мъхове. Скоро ще обявим датите на тяхното откриване. Заповядайте, приятели!