ПОКАНА

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА – БАН

Има удоволствието да Ви покани на 19 март 2021 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на “Бест Уестърн Премиер хотел летище София” на заключителна конференция на проект “За всеки спасил дърво (FOREST)”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

Свалете програмата от ТУК [PDF 235KB]

На събитието ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект FOREST, включително:

  • Работеща в реално време съвместна електронна база данни за видове и екосистеми в трансграничния регион;
    • Стратегия за участие на младите хора в дейности свързани с опазване на природата;
    • Изложба на хербариуми на растителни видове от трансграничния регион, изработени от сръбските и българските младежи участници в проекта.

В събитието ще вземат участие представители на партньорските организации Младежко движение за развитие на селските райони (гр. Ботевград) и Център за обществени иновации NIIT, гр. Ниш (Сърбия) и ще бъдат представени доклади учени и специалисти от България и Сърбия в сферата на опазването на горите и развитието на младите хора.

За допълнителна информация: проф. д-р Маргарита Георгиева, координатор на проекта от страна на ИГ-БАН, тел. 0878 23 01 74; margaritageorgiev@gmail.com; гл. ас. д-р Пламен Глогов, технически сътрудник, тел: 0886 44 58 22; pglogov@abv.bg.