Практикум с младежите от проект FOREST за разпознаване на дървесните и храстовите видове

Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007

Дейностите на младежите от проект За всеки спасил дърво FOREST, свързани с разпознаването на  дивите растения и техните местообитания се проведоха в периода 2-4.10.2020 г. с 25 ученици от ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” Ботевград и 25 младежи от гр. Ниш, Сърбия. Дейността се проведе едновременно в двете страни и по обща програма. По време на теренните посещения, младежите направиха хербарии от дървесни и храстови видове от горите на Етрополска Стара планина и парк „Небесните пасбища”, с. Осиковица. Под ръководството на експерти – преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и учени от БАН, са открити над 75 различни вида. В проведените on-line срещи те предствиха по атрактивен начин (чрез видеоматериали и снимки), своите находки на техните връстници от Сърбия. На свой ред сръбските младежи също ги изненадаха приятно с тяхната богата на видове сбирка и начина, по който я представиха  – авторска песен.

Подготовката на хербариумите съвпадна с друго интересно събитие в гр. Етрополе сходно по тематика и дух – пленер на художници посветен на растенията и уникалната природа около града. Художниците бяха впечатлени от старанието на младежите от проект FOREST и красивите експонати, които са събрали. Тази неочаквана среща между науката и изкуството, между младостта и зрелостта по пътеките на късната есен, неусетно напомни на всички стиховете на големият Етрополски поет – символист Христо Ясенов:

„По китни дървета и цветни корони

зората разстила прозирна коса.

И капка по капка росата се рони –

и капка по капка,

и капка по капка –

прозрачна и чиста роса.

Земята се буди и слънце съзира –

земята, забулена в черна тъга.

И тръпка по тръпка несетно замира –

и тръпка по тръпка,

и тръпка по тръпка –

по нейната морна снага.

Небето ликува и гордо поглежда –

то гледа простора безкрайно широк.

И дума по дума душата нарежда –

и дума по дума,

и дума по дума –

хвалебни на вечния Бог”

Проектът „За всеки спасил дърво“ №CB007.2.32.170 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ИГ-БАН и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.