Програма “Млади учени и постдокторанти” 2022-2025 г.

На 21.07.2022 г., с решение на Управителния съвет на БАН стартира Програмата “Млади учени и постдокторанти-2”, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Специфична цел на програмата е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Изрично предимство се дава на финансирането на външни за БАН постдокторантски позиции.

Срок за подаване на документи в деловодството на Институт за гората – 30.09.2022 г.

Документи:

Условия за кандидатстване

Допълнителна информация от сайта на EURAXESS

Критерии за оценка на кандидатите

Решение на МС за разкриване на НП „Млади учени и постдокторанти-2“