Семинар посветен на Седмица на гората 2018г.

Осми семинар посветен на Седмица на гората 2018г.

Уважаеми колеги,
На 12-13 април 2018 г. в сградата на Институт за гората ще се проведе традиционния научен семинар посветен на Седмицата на гората 2018 г.

Организатори:
Институт за гората при Българска академия на науките
Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ
Съюз на лесовъдите в България

За контакти: Институт за гората – БАН

forestin@bas.bg; margaritageorgiev@gmail.com

Списък и връзки за сваляне на презентациите на участниците в семинара: