Удъжлаване срока за резюмета “90 години Институт за гората – за обществото и природата”

ВНИМАНИЕ!!! Организационният комитет на конференцията “90 години Институт за гората – за обществото и природата” реши да УДЪЛЖИ СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТА до 24 май 2018.

Резюметaта трябва да подадат онлайн на https://fri.bas.bg Моля намерите указанията за регистрацията и внимателно подгответе вашето представяне с резюме. След успешна регистрация ще получите имейл за потвърждение от нас.
Моля, обърнете внимание, че с една регистрация можете да изпратите до 2 резюмета и че регистрацията е валидна за един участник. Ако сте готови с повече материали за представяне чрез презентация и/или постер, е необходимо да се направи втора регистрация и заплащане на такса. Регистрирането гарантира присъствието само на регистрираното лице, освен ако не регистрирате и придружаващо лице.

Подай резюме

Въпроси?
Росица Янева | Координатор | fri2018@abv.bg