Покана

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„ТАКСАЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ В ГОРСКИ КУЛТУРИ ОТ ДУГЛАСКА (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) В ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Ангел Атанасов Ферезлиев на 29.11.2019 г.(петък) от 10:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.

Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект За всеки спасил дърво (FOREST)

Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект За всеки спасил дърво (FOREST) На 4.10.2019 г. в гр. Ниш, Република Сърбия, се състоя Семинар на тема „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект „За всеки спасил дърво” (FOREST), в който Институт за гората – БАН е партньор, съвместно с Младежко движение за развитие на селските райони в България (гр. Ботевград) и NIIT Society Inovation Center (Ниш, Сърбия).
Read More…

БАН награди млади учени за най-добри научни разработки

На церемония, която се проведе в Центъра за обучение на БАН, Главният научен секретар проф. дн Евдокия Пашева връчи дипломи на 15 млади учени, отличени за най-добри научни разработки. Задочният докторант Севдалин Белилов, с научен ръководител проф. дн Георги Георгиев, беше отличен с първанаграда за представения постер на тема Биологични особености на върховия корояд (Ips acuminatus Gyll.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) в Ихтиманска Средна гора в интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Събитието беше организирано от Центъра за обучение – БАН и се проведе в Боровец, от 29 до 31 август 2019 г. На церемонията присъстваха научните секретари на БАН и ръководители на докторантите.

Ден на отворени врати

На 30 септември 2019 г. в Институт за гората към Българска академия на науките се организира Ден на отворените врати, който ще се проведе под мотото „БАН представя своите институти“ и „150 години от основаването на Българска академия на науките“.

На По време на събитието се предвиждат прожекции на късометражни филми, свързани с проблемите в околната среда, горите и проекти с участието на Института. Лабораториите ще бъдат отворени през целия ден, а колегите са подготвили интересни демонстрации, експерименти и анализи. Институт за гората разполага с широка паркова част и арборетум, където е предвидено провеждане на открит урок/презентация.

На Част от програмата за деня е представянето на Сборник с доклади, посветен на „150 години от основаването на Българска академия на науките“ и „80 години от рождението на чл. кор. Боян Роснев“.

Официално програмата ще започне в 10:00ч и ще продължи до 16:00ч.

За нас ще бъде удоволствие да Ви посрещнем в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ 132.