Второ съобщение

Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на защитена територия “Парангалица”

Свали PDF Download (pdf 259KB)

Регистрационна форма Download (docx 2MB)

Шаблон за презентации Download (pptx 691KB)

Шаблон за публикации Download (docx 21KB)

ПОКАНА

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Стопанисване на гори от Долния горскорастителен пояс на България“


Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Йонко Добринов Додев на 15.12.2021 г. (четвъртък)от 13:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.

Среща с потребители на кадри във връзка с акредитация на докторантска програма

Във връзка с програмна акредитация на докторантска програма по “Екология и опазване на екосистемите” към Институт за гората при БАН, се организира среща с потребители на кадри на защитилите ОНС “доктор” и докторанти по докторската програми с членовете на Експертната група към Националната агенция за оценяване и акредитация. Срещата ще се проведе на 08.12.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132.


За онлайн участие в срещата използвайте следният линк към Google Meet: meet.google.com/dfg-arvk-tir

Работна среща по проект Soil Erosion and Torrential Flood prevention: curriculum development at the universities of Western Balkan countries (SETOF)

В периода 12-13.05.2022 г. Институт за гората беше домакин на работна среща по проект  Soil Erosion and TOrrential Flood prevention: curriculum development at the universities of Western Balkan countries (SETOF) по програма ERASMUS+, по който е партньор. В срещата взеха участие 20 преподаватели от университети и институти в Сърбия, Босна и Херцеговина, и Италия. Основна цел на посещението беше запознаване с лесовъдското образование в България и програмите, които включват предмети, свързани с ерозия на почвата и защита от порои.

Read More…