Семинар: „Перспективи за употребата на въжените системи на Franz Мayr-Мelnhof-Saurau (АВСТРИЯ) при добива на дървесина на стръмни терени в България“

Дата: 17-18 септември 2018г.

Място на провеждане:
17.09 (понеделник) – ДЛС „Витиня“ – СЗДП гр. Враца
18.09 (вторник) – Институт за гората – БАН, гр. София; бул. „Климент Охридски” № 132

 

На 17 и 18 септември 2018 г. в Държавно ловно стопанство „Витиня“ – СЗДП, гр. Враца и в Институт за гората – БАН ще се проведе семинар на тема „Перспективи за употребата на въжените системи на Franz Мayr-Мelnhof-Saurau (АВСТРИЯ) при добива на дървесина на стръмни терени в България“. Семинарът се организира от Институт за гората – БАН в партньорство с австрийското предприятие FRANZ МAYR-МELNHOF-SAURAU.

Преди 50 години в Института за гората е проведен Международен Симпозиум на тема: „Използване на въжените линии в дърводобива“ с подкрепата на FAO. В него са взели участие 16 чужди и 75 наши специалисти. Настоящият Семинар цели провеждането на дискусия относно възможностите и проблемите при използването на въжените линии в дърводобива, тъй като тя е особено актуална през последните години. На семинара ще бъдат представени нови технологии за работа с въжени линии на стръмни терени.

Предприятието “Franz МayrelnhofSaurau” (АВСТРИЯ) е най-голямото частно горско стопанство, владеещо 30 000 хектара гори в Алпите. То е пионер в производството на въжените линии: Turmfalke, Wanderfalke и Syncrofalke. Основната цел на семинара е проучване на възможностите за употреба на тези въжени линии на стръмни терени у нас. Ще бъдат дискутирани също технико-икономическите условия за приложението на линиите у нас и съответно възможностите за закупуване и транспортиране.

В дискусията ще участват специалисти от Дърводобивните предприятия, Държавните лесничейства, Институт за гората – БАН, ЛТУ и частни фирми, имащи опит в тази област. Участниците от “Franz Мayr-Мelnhof-Saurau” са Dipl. Forstwirt Willibald Ehrenhoefer – Директор на предприятието и DI Johannes Loschek – конструктор на въжените линии. От българска страна се очаква да вземат участие около 60 специалисти, включително представители на научната общност.

Пълната програма на семинара можете да свалите от Тук

Екология и опазване на околната среда

Каним всички преподаватели, докторанти, млади учени, студенти и ученици от средни училища да вземат участие в тематично направление “Екология и опазване на околната среда” във Втората научна конференция с международно участие „МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ на 08-09 ноември 2018 г. в Лесотехнически университет.
На конференцията ще бъде организирано изложение/преглед на младежката активност, на което ще бъдат представени резултати от младежки проекти, инициативи, продукти и др.
СРОКОВЕ
30 юни 2018 г. – краен срок за подаване на заявки за участие и резюме на докладите;
15 юли 2018 г. – краен срок за изпращане на потвърждение за приетите заявки;
30 септември 2018 г. – краен срок за изпращане на пълния текст на докладите и регистрационна форма.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Удъжлаване срока за резюмета “90 години Институт за гората – за обществото и природата”

ВНИМАНИЕ!!! Организационният комитет на конференцията “90 години Институт за гората – за обществото и природата” реши да УДЪЛЖИ СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТА до 24 май 2018.

Резюметaта трябва да подадат онлайн на https://fri.bas.bg Моля намерите указанията за регистрацията и внимателно подгответе вашето представяне с резюме. След успешна регистрация ще получите имейл за потвърждение от нас.
Моля, обърнете внимание, че с една регистрация можете да изпратите до 2 резюмета и че регистрацията е валидна за един участник. Ако сте готови с повече материали за представяне чрез презентация и/или постер, е необходимо да се направи втора регистрация и заплащане на такса. Регистрирането гарантира присъствието само на регистрираното лице, освен ако не регистрирате и придружаващо лице.

Подай резюме

Въпроси?
Росица Янева | Координатор | fri2018@abv.bg

Семинар посветен на Седмица на гората 2018г.

Осми семинар посветен на Седмица на гората 2018г.

Уважаеми колеги,
На 12-13 април 2018 г. в сградата на Институт за гората ще се проведе традиционния научен семинар посветен на Седмицата на гората 2018 г.

Организатори:
Институт за гората при Българска академия на науките
Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ
Съюз на лесовъдите в България

За контакти: Институт за гората – БАН

forestin@bas.bg; margaritageorgiev@gmail.com

Списък и връзки за сваляне на презентациите на участниците в семинара: