Четиринадесети научен семинар, посветен на Седмицата на гората!

Институт за гората – БАН организира Четиринадесети научен семинар, посветен на Седмицата на гората. Семинарът ще се проведе на 8-9.04.2024 г. в зала “акад Борис Стефанов” на Институт за гората – БАН.

Може да намерите програмата на семинара: ТУК (PDF 506 kb)

Кръгла маса ЛТЕР

Проведе се кръгла маса на тема: Мониторинг на планинските екосистеми: екологични и социо-икономически аспекти по проект „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG), обект от НПКНИ

Read More…

Международната конференция “Гори без граници”

Международната конференция по повод 95 години Институт за гората при Българска академия на науките се състоя в периода 19-21 октомври 2023 г. в Гранд Хотел Астория. Конференцията премина под надслов “Гори без граници” и обедини водещи учени, изследователи и международни експерти, които споделиха най-новите изследвания, програми и политики в областта на горското стопанство, екологията и екосистемните услуги.

Свалете книга с абстрактите от тук ( PDF 5MB )

На официалното откриване приветствия поднесоха ръководители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Лесотехнически университет, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров”, Съюза на учените в Бългаия и др. Поздравителни адреси са получени още от Научния секретар на направление “Биоразнообразие, биоресурси и екология” към Българска академия на науките, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН, Аграрен университет, Дирекция “Природен парк Витоша”, Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, Дирекция “Национален парк Рила”.

Read More…

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Институт за гората – БАН организира Международна научна конференция „95 Years Forest Research Institute – Forests without Borders“. Конференцията има за цел да събере водещи учени, изследователи и международни експерти, които да споделят най-новите изследвания, програми и политики в областта на горското стопанство, екологията и екосистемни изследвания. Събитието ще се проведе на 19-21 октомври 2023 г. в гранд-хотел Астория, бул. Едуард Тотлебен 8, София. 

Повече информация можете да намерите в ПРОГРАМАТА (PDF 1MB) на конференцията.