Покана за участие в семинар „Applying the Forest Carbon Sink Optimization (FOX) Model for Bulgaria“

Уважаеми колеги,

Институт за гората към БАН, Съюз на учените в България и Фондация REKK (Унгария) имат удоволствието да Ви поканят на семинар на тема:

“Applying the Forest Carbon Sink Optimization (FOX) Model for Bulgaria”

Семинарът има за цел да събере разнообразна група от заинтересовани страни, включително учени, държавни служители, неправителствени организации и експерти, за да обсъдят и покажат потенциала и въздействието на модела FOX в контекста на България.

Семинарът ще се проведе на английски език, като при необходимост ще осигурим превод.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа от European Climate Foundation – Grant Agreement # G-2301-65492

Дата: 28.09.2023 г., 10:00 ч.

Място на провеждане – Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ 132, София, заседателна зала „акад. Борис Стефанов“

За връзка и участие онлайн – click MS Teams link here

В приложение към тази покана ще намерите и програмата на семинара.

Вярваме, че Вашият опит и знания биха били ползотворни за обогатяване на дискусията и насочване на успешното прилагане на модела FOX в България.

Очакваме Ви,

С уважение,

проф. д-р Маргарита Георгиева и ас. д-р Лора Стоева

Програма на семинара – PDF (136 KB)

32-ра Международна научна конференция

Мениджмънт и качество

Екология и управление на горските ресурси

29 юни 2023 г., гр. София,

Национален дом на науката и техниката, София, ул. „Георги С. Раковски“ №108

ОРГАНИЗАТОРИ:

Институт за гората при Българска академия на науките, Съюз на учените в България, Федерация на научно-техническите съюзи, Съюз на специалистите по качество в България, Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

Програмата на конференцията можете да намерите ТУК (PDF 516K)

Лекция от експерт на Институт за гората – БАН на тема „Младежите в помощ на природата” по проект „FOREST” на програма Interreg-ИППТГС България – Сърбия 2014-2020 г.

На 10 май 2023 г. доц. д-р Пламен Глогов от Института за гората – БАН представи лекция на тема „Младежите в помощ на природата” в салона на Народно читалище „Добри Чинтулов – 1935”. Лекцията е продължение на дейностите, реализирани по проект „За всеки спасил дърво“ (FOREST), осъществен в периода 2019-2021 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. Целта на лекцията беше да запознае местната общност, и в частност младежите, със следните теми:

  • Прилагане на Дългосрочна стратегия за ангажиране на младите хора в изпълнението на дейности, свързани с опазването на природата.
  • Демонстрация на Съвместната база данни, създадена по проект FOREST, за свободно качване от младежи – природолюбители на местоположение, снимки и др. на растения, животни, гъби и хабитати.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е единствена отговорност на Институт за гората – БАН и не може по никакъв начин да отрази мнението и вижданията на ЕС или Управляващия орган за Програмата.

Тринадесети научен семинар по случай Седмицата на гората 2023

Във връзка с отбелязване на Седмицата на гората 2023 г., на 20-21 април 2023 г. ще се проведе традиционният Научен семинар, организиран от Институт за гората – БАН.
ОРГАНИЗАТОРИ: Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ, Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.
Приложена е програма на семинара.

Download (PDF 395 K)