32-ра Международна научна конференция

Мениджмънт и качество

Екология и управление на горските ресурси

29 юни 2023 г., гр. София,

Национален дом на науката и техниката, София, ул. „Георги С. Раковски“ №108

ОРГАНИЗАТОРИ:

Институт за гората при Българска академия на науките, Съюз на учените в България, Федерация на научно-техническите съюзи, Съюз на специалистите по качество в България, Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

Програмата на конференцията можете да намерите ТУК (PDF 516K)

Лекция от експерт на Институт за гората – БАН на тема „Младежите в помощ на природата” по проект „FOREST” на програма Interreg-ИППТГС България – Сърбия 2014-2020 г.

На 10 май 2023 г. доц. д-р Пламен Глогов от Института за гората – БАН представи лекция на тема „Младежите в помощ на природата” в салона на Народно читалище „Добри Чинтулов – 1935”. Лекцията е продължение на дейностите, реализирани по проект „За всеки спасил дърво“ (FOREST), осъществен в периода 2019-2021 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. Целта на лекцията беше да запознае местната общност, и в частност младежите, със следните теми:

  • Прилагане на Дългосрочна стратегия за ангажиране на младите хора в изпълнението на дейности, свързани с опазването на природата.
  • Демонстрация на Съвместната база данни, създадена по проект FOREST, за свободно качване от младежи – природолюбители на местоположение, снимки и др. на растения, животни, гъби и хабитати.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е единствена отговорност на Институт за гората – БАН и не може по никакъв начин да отрази мнението и вижданията на ЕС или Управляващия орган за Програмата.

Тринадесети научен семинар по случай Седмицата на гората 2023

Във връзка с отбелязване на Седмицата на гората 2023 г., на 20-21 април 2023 г. ще се проведе традиционният Научен семинар, организиран от Институт за гората – БАН.
ОРГАНИЗАТОРИ: Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ, Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.
Приложена е програма на семинара.

Download (PDF 395 K)

Второ съобщение

Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на защитена територия “Парангалица”

Свали PDF Download (pdf 259KB)

Регистрационна форма Download (docx 2MB)

Шаблон за презентации Download (pptx 691KB)

Шаблон за публикации Download (docx 21KB)