ПОКАНА

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА – БАН

Има удоволствието да Ви покани на 19 март 2021 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на “Бест Уестърн Премиер хотел летище София” на заключителна конференция на проект “За всеки спасил дърво (FOREST)”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

Свалете програмата от ТУК [PDF 235KB]

Read More…

Десети научен семинар на ИГ-БАН

10 декември 2020 г.

ОРГАНИЗАТОРИ

Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ при СУБ, Съюз на лесовъдите в България

Прогарама с постери, подредени по номер на сесия, можете да намерите ТУК

Програма на втората национална работна среща по Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки на Република България

Проект: „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки (Mapping and Assessment for Integrated EcosystemAccounting MAIA) по Рамковата програма на ЕК „HORIZОN 2020“ 

Лекция-беседа „Жлезистата слабонога – красива и опасна”

Лекция-беседа на тема „Жлезистата слабонога – красива и опасна” по проект КП-06-ПМ-31/1/2019 „Проучване на разпространението на  и въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените местообитания в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина“, финансиран от Фонд Научни изследвания

Read More…