Уважаеми колеги,

Във връзка с отбелязване на Седмицата на гората, на 12 април 2022 г. ще се проведе традиционният Научен семинар, организиран от Институт за гората – БАН.

ОРГАНИЗАТОРИ: Институт за гората при Българска академия на науките Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ Проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“  

Приложена е програма на семинара.(PDF 0.5Mb)

Сборник доклади – XI научен семинар

На 1 декември 2021 г. се проведе традиционният ЕДИНАДЕСЕТИ НАУЧЕН СЕМИНАР на Институт за гората – БАН. Тази година семинарът беше организиран в памет на дългогодишния ни колега проф. д-р Емил Борисов Попов.

С 26 различни презентации и постери учени, докторанти и експерти от различни области на горската тематика представиха своите научни изследвания и проекти.  Научните разработки са представени в Сборник с доклади, качен на сайта на ИГ в Публикации > Продукти | PDF (11mb) Предвид извънредната епидемиологична обстановка, събитието се състоя в хибриден формат – присъствено в сградата на ИГ-БАН и онлайн.

Организатори: Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ при СУБ, Съюз на лесовъдите в България.

Публична академична лекция

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Характеристики на почви под горски култури и използване на торове и агролесовъдство за подобряването им“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Ваня Георгиева Качова на 26.10.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”, при спазване на въведените противоепидемични мерки и присъствие до 30% от капацитета на залата.

ПОКАНА

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Проучвания върху биологията и екологията на боровата процесионка“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Гергана Иванова Заемджикова на 30.07.2021 г. (петък
)от 10:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.