Съобщение

Уважаеми колеги,logo

На 21.10.2015 г. от 11 часа в Институт за гората при БАН, зала “акад. Борис Стефанов”, ще бъде направена презентация на тема: “Географски информационни системи – какво, защо и как?” от Петър Димов, редовен докторант при Института
Всички колеги са поканени да вземат участие в това мероприятие!

Лекция: „Laboulbeniales (Ascomycota) – паразитни гъби по насекоми“

logoУважаеми колеги,
На 11 май 2015 г. (понеделник) в 10.30 ч. в голямата зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) и Националния природонаучен музей, София (бул. Цар Освободител 1) ще се проведе открита лекция на тема:

„Laboulbeniales (Ascomycota) – паразитни гъби по насекоми“.
Лектор: проф. д-р Валтер Роси, Университет в Aкуила, Италия.

Лекцията е организирана в рамките на двустранното сътрудничество по програмата Еразъм+ между Институт за гората при БАН и Университета в Акуила, Италия

Лекция: “Съвременни методи за разработване на емпирични модели за горите…”

logoС Ъ О Б Щ Е Н И Е [PDF]

На 5 Май 2015 година от 11ч. в Институт за гората при Българска академия на науките, зала „Академик Борис Стефанов“ гост-лектор доц. д-р Улисес Диегес-Аранда от Университета на Сантяго де Компостела, Испания ще изнесе лекция на тема:

„СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕМПИРИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ГОРИТЕ. ПРИЛOЖЕНИЕ НА МОДЕЛИТЕ“

Лекцията ще бъде изнесена на английски език, организирана е в рамките на програма ЕРАЗЪМ+ и ще продължи 4 учебни часа.

Целевата група участници са докторанти, пост-докторанти и млади учени, но входът е свободен за всички интересуващи се.

За улеснение на разбирането, лекторът е предоставил списък с дефиниции на основните термини, използвани в изложението, които могат да бъдат изтеглени тук.