OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, както следва:

100 кв. м. – навес на територията на Институт за гората.

Месечна наемна цена – 400 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 08.04.2021 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 09.04.2021 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ЕКО-РИСУНКА

Институт за гората при БАН и Народно читалище Добри Чинтулов 1935” обявяват

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ЕКО-РИСУНКА


ТЕМА: КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ОПАСНОТО ЧУЖДО РАСТЕНИЕ ЖЛЕЗИСТА
СЛАБОНОГА
(IMPATIES GLANDULIFERA)

Жлезистата слабонога (Impatiens glandulifera Royale) е един от най красивите и същевременно опасни инвазивни чужди растителни видове Тя се среща най често край реките, където конкурира местните растения, намалява популациите им, променя местообитанията и създава предпоставки за ерозия на почвата

Read More…

OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение в сградата на Опитна база по иглолистните гори – Велинград към Институт за гората при БАН, със седалище и адрес гр.  Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 44, както следва:

Стаи № 1, 2 и 3, с обща площ 49 кв. м.

Минимална месечна наемна цена: 147 Евро (без ДДС).

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 09.12.2020 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 11.12.2020 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.

OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на фирма за демонтаж и изкупуване на стари радиатори от чугун и желязна ламарина.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 02.11.2020 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.
Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.