OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение в сградата на Опитна база по иглолистните гори – Велинград към Институт за гората при БАН, със седалище и адрес гр.  Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 44, както следва:

Стаи № 1, 2 и 3, с обща площ 49 кв. м.

Минимална месечна наемна цена: 147 Евро (без ДДС).

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 09.12.2020 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 11.12.2020 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.

OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на фирма за демонтаж и изкупуване на стари радиатори от чугун и желязна ламарина.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 02.11.2020 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.
Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.

OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките
обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, както следва:
12 кв. м. – Стая № 7, намираща се в сграда № 2, етаж II.
Месечна наемна цена – 70 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 24.04.2020 г. Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 27.04.2020 г. При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години. Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.

ОБЯВА

Институтът за гората при БАН обявява процедура по избор на наематели на помещение  с обща площ от 18 кв. м в сградата на Опитна база по иглолистните гори – Велинград, със седалище и адрес гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 44.

Месечната наемна цена е в размер на левовата равностойност на 3 евро за кв. м без ДДС, или общо левовата равностойност на 54 евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането. В стойността не е включен ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 16:00 часа на 29.01.2020 г.

Офертите се представят в деловодството на Института за гората при БАН, гр. София, бул. Климент Охридски 132.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 30.01.2020 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64, проф. дн Георги Георгиев, Зам. директор на Институт за гората.