СЕМИНАР

С Е Д М И  С Е М И Н А Р
посветен на Седмицата на гората 2017 г.
11 април 2017 г.
ОРГАНИЗАТОРИ:
Институт за гората – Българска академия на науките
Секция „Лесотехнически науки“ – СУБ
Съюз на лесовъдите в България

Допълнителна информация (pdf)

ПОКАНА

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на две публични академични лекции:

1. „Съвременни технологии за добив на дървесина в страните от Средна Европа и приложението им у нас

Лекцията ще бъде изнесена от проф. дтн Сотир Петров Глушков на 03 ноември 2016 год. (четвъртък) от 13:00 часа в сградата на Института, зала „Акад. Мако Даков”

2. Лесовъдски проучвания на горските екосистеми в планините на Южна България

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Ивайло Величков Величков на 03 ноември 2016 год. (четвъртък) от 14,00 часа в сградата на Института, зала „Акад. Мако Даков”

Съобщение

Уважаеми колеги,logo

На 21.10.2015 г. от 11 часа в Институт за гората при БАН, зала “акад. Борис Стефанов”, ще бъде направена презентация на тема: “Географски информационни системи – какво, защо и как?” от Петър Димов, редовен докторант при Института
Всички колеги са поканени да вземат участие в това мероприятие!