Поздравителен адрес по случай 89-години от създаването на Институт за гората – БАН – 01.12.2017 г.

Уважаеми колеги,

Днес Институт за гората при Българската академия на науките навършва 89 години от създаването си.

Използвам случая да изкажа благодарност на всички Вас, които независимо от социалния строй, годината, тенденциите и нагласите винаги сте били тук и сте отстоявали вярата си в това, което правим всички заедно и всеки поотделно: НАУКА.

Науката не е за всеки. Изисква постоянство, характер, философия, душа, сърце, разбиране…изисква житейско кредо. Изисква и жертви, защото времевата рамка е различна за всеки. Науката изисква да създадеш, подготвиш, предадеш и оставиш на поколенията труда, знанието, потенциала и интелекта си.
Тогава, един ден следващите генерации ще имат реален резултат на база опит и данни и ще се разбере дали определен научен експеримент, теза, концепция, подход са били правилни или неправилни.

Read More…

Лекция на доц. д-р Мария Христова Глушкова

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция:
„Генетични ресурси на обикновения кестен (Castanea sativa Mill.) в България“
Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Мария Христова Глушкова на 1 декември 2017 год. (петък) от 13:30 часа в сградата на
Институт за гората, зала “акад. Мако Даков”.

Лекция на проф. Лучиян Динка

В забележителния ден 12 октомври, в Института за гората се състоя събиране, на което бяха представени резултати и възможности за бъдещи съвместни проучвания по проект между БАН и Румънската академия на науките (по ЕБР) – „Проучване ефективността на агролесовъдски системи за подобряване продуктивността и екологичното качество на крайбрежни земи по поречието на Дунав“. Ръководителят на проекта от румънска страна проф. Лучиян Динка освен, че представи състоянието на проблема, направи и сравнителен анализ на състоянието на полезащитните пояси в двете страни. Заедно с ръководителя от българска страна очертаха основните проблеми и възможните решения. В делегацията от няколко човека от Националния институт за изследвания в горите – Брашов бе и проф. Адриан Петичила – научен секретар на Румънската академия на науките.

Лекция на Dr. Paul Eric Aspholm

На 14.09.2017 г. от 11.00 ч.
В голямата зала на Институт за гората – БАН, Dr. Paul Eric Aspholm от Норвежкия Институт по Биоикономика /NIBIO/ ще изнесе лекция на тема “Ecosystem services – lessons learned from the bilateral cooperation between Bulgaria and Norway and further steps”. Dr. Paul Eric Aspholm